Predici

Viaţa în Duhul – Romani 8:12 – 27

 Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere care ne face să strigăm: „Ava!, adică: Tată!”(Romani 8:15)

Tabloul din Romani capitolul 7, partea a doua, este cel al unui rob legat la mâini şi la picioare, conştient de starea în care se află, dar neputincios. Vrea să facă binele dar trebuie să se supună unui legi interioare care îl obligă să facă tocmai contrariul. Starea nenorocită în care se află are la origine păcatul care a pus stăpânire pe fiinţa lui şi ceea ce este cel mai trist, este faptul că nu se întrevede nici o soluţie. Continue reading

Drumul falimentului – 2 Samuel 11:1 – 15

…cum au căzut vitejii! Cum li s-au pierdut armele! (2 Samuel 1:27)

Viaţa de credinţă, dacă ar fi să o reprezentăm grafic, ar trebui să arate ca o linie ascendentă. Începutul, cu bucuria de nedescris al sufletului mântuit şi împăcat cu Dumnezeu dar şi cu temerile şi incertitudinea viitorului, este depăşit prin consecvenţă, seriozitate şi cooperare cu Duhul Sfânt. Sfinţirea care începe prin convertire, trebuie dusă până la capăt, iar prin capăt înţelegem acel moment când vom intra într-o nouă realitate spirituală împreună cu Dumnezeu.

Problema este că uneori, în locul unei linii ascendente care reprezintă acea schimbare din slavă în slavă, avem de-a face cu o sinusoidă, o linie cu urcuşuri, coborâşuri, segmente plane, care nu sunt decât imaginea unei vieţi marcate de succese, stagnări şi înfrângeri. Continue reading

Ce înţeleg privind la cruce ???

Isus, ducându-Şi crucea, a ajuns la locul zis al „Căpăţânii”, care în evreieşte se cheamă „Golgota”. Acolo a fost răstignit; şi împreună cu El au fost răstigniţi alţi doi, unul de o parte, şi altul de alta, iar Isus la mijloc. (Ioan 19:17-18)

Crucificarea pare să fi fost născocită de „barbarii” de la marginile lumii cunoscute pe atunci și a fost preluată de la ei atât de greci cât și de romani. Este probabil cea mai crudă metodă de execuţie care s-a practicat vreodată, căci ea prelungea agonia până când cel executat era torturat la maximum. Victima putea suferi zile în şir înainte să moară.

Vorbește avocatul acuzării – eu ce am de spus ???

Şi Natan a zis lui David: „Tu eşti omul acesta! Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: …. Pentru ce, dar, ai dispreţuit tu cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea Lui? Ai lovit cu sabia pe Urie, hetitul; ai luat de nevastă pe nevasta sa, şi pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon. Acum, niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentru că M-ai dispreţuit şi pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie, hetitul.” (2 Samuel 12:7-10)

Împăratul David este considerat ca fiind unul dintre personalităţile proeminente nu numai ale Vechiului Testament, ci din întreaga Biblie. În cărţile împăraţilor şi ale cronicilor, este considerat drept etalon de sfinţenie şi statornicie spirituală, în comparaţie cu împăraţii care i-au succedat. Continue reading 

Să lupţi împotriva curentului – lecţia lui Asa

„Ascultaţi-mă, Asa şi tot Iuda şi Beniamin! Domnul este cu voi când sunteţi cu El; dacă-L căutaţi, Îl veţi găsi; iar dacă-L părăsiţi, şi El vă va părăsi. (2 Cronici 15:2)

Asa este unul dintre puţinii împăraţi ai lui Iuda despre care se spune că a umblat în căile Domnului întocmai ca şi strămoşul său David. De fapt el reprezenta a cincea generaţie din dinastia davidică şi atunci când este investit ca împărat, poporul lui Iuda se afla într-o apostazie spirituală destul de pronunţată.

O cursă cu obstacole … un premiu la linia de sosire

Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.

Din cele două versete cu care se începe capitolul 12, imaginea care ne vine în minte este cea a unui atlet care aleargă spre o ţintă, o linie de sosire, dar pe traseu trebuie să depăşească anumite piedici pe care altcineva i le pune înainte. Dacă luăm întreaga învăţătură despre mântuire în ansamblu, această imagine se încadrează perfect în ceea ce teologii numesc „continuarea mântuirii”, sau cum se exprima Pavel „duceţi până la capăt mântuirea voastră” (Filipeni 2:12). Continue reading 

Decizii greşite, urmări pe măsură – lecţia lui David

De ce ajungem să luăm decizii greşite în viaţă şi ce trebuie să facem după aceea. Textul din 2 Samuel 24:1 – 25, evocă un episod din viaţa lui David din care putem învăţa şi în vremurile noastre.

În fiecare zi suntem obligaţi de circumstanţele vieţii să luăm decizii. Unele sunt minore, altele sunt importante şi altele sunt determinante. Clasificarea acestora o facem în funcţie de modul şi dimensiunea în care acestea ne afectează viaţa noastră zilnică. Unele decizii vor avea efect asupra noastră doar pe parcursul unei zile (de ex. ce mâncăm sau cum ne îmbrăcăm), altele ne vor afecta o perioadă mai lungă, sunt decizii care ne vor afecta toată viaţa şi sunt alte decizii a căror efecte trec dincolo de ceea ce noi percepem, spre veşnicie.  Continue reading 

Prin UŞĂ să trecem dincolo (Ioan 10:7 – 21)

Ioan 10:7-9 “Isus le-a mai zis: “Adevărat, adevărat vă spun că Eu sunt Uşa oilor. Toţi cei ce au venit înainte de Mine sunt hoţi şi tâlhari; dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt Uşa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra şi va ieşi şi va găsi păşune”. 

Suntem obişnuiţi ca oamenilor mari să le atribuim anumite nume şi calificative legate de obicei de activitatea, abilităţile şi realizările lor. Domnul Isus se identifică pe Sine în Evanghelii sub mai multe nume, după cum ar fii: Păstorul cel Bun, Pâinea vieţii, Lumina lumii, Învierea şi Viaţa, adevărata Viţă, iar în versetele de mai sus se autonumeşte Uşa oilor.

Continue reading 

 

Vremurile care vor veni – lecția lui Iacov

Iacov a chemat pe fiii săi şi a zis: “Strângeţi-vă şi vă voi vesti ce vi se va întâmpla în vremurile care vor veni.(Geneza 49:1)

Fiecare dintre noi am vrea să știm ce se va întâmpla mâine. Incertitudinea este o angoasă de care nu ne putem elibera, care apoi dă naștere la o stare numită nesiguranță. Această nesiguranță poate să degenereze și să ducă la alte stări mai accentuate, la o frică patologică, ceea ce ne va face să privim înainte cu teamă. Dacă am putea să știm doar ceva din viitorul imediat, am fii mai liniștiți,  Continue reading 

Totuși întunericul nu va împărăți veșnic

ISAIA 9:1 – 7 

Totuşi întunericul nu va împărăţi veşnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ţinutul de lângă mare, ţara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor (Isaia 9:1).

Și trei sunt care mărturisesc (pe pământ): Duhul, apa și sângele

 El, Isus Hristos, este Cel ce a venit cu apă şi cu sânge; nu numai cu apă, ci cu apă şi cu sânge; şi Duhul este Cel ce mărturiseşte despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul. ……… Şi trei sunt care mărturisesc (pe pământ): Duhul, apa şi sângele, şi aceştia trei sunt una în mărturisirea lor. (1 Ioan 5:6-8)

Creștinul de la ceasul al nouălea

Posted on noiembrie 18, 2013 by 
Faptele Apostolilor 3:1 – 11 “Petru şi Ioan se suiau împreună la Templu, la ceasul rugăciunii: era ceasul al nouălea”  Mersul regulat la biserică este o componentă importantă din viața devoțională a unui creștin autentic. Bineînțeles că aceasta nu este totul …Continue reading →

Potoleşte-ţi setea – Ioan 7:37 – 39

Posted on octombrie 29, 2013 by 
Setea este definită ca fiind o senzaţie fiziologică pe care o au oamenii, animalele sau păsările când simt nevoia să bea apă din pricina deshidratării ţesuturilor organismului. În sens figurat, setea este sinonimă cu poftă, dorinţă arzătoare; dor, etc. Noi ştim … Continue reading →

Curajul de a depăşi piedicile – modelul lui Neemia

Posted on octombrie 15, 2013 by 
Neemia 6:1 – 19 Acest cuvânt se adresează celor din Biserica lui Dumnezeu care au pornit la drum cu mai mult timp în urmă. Şi noi am întâlnit şi vom mai întâlni piedici. În viaţa devoţională, în cea spiritual-morală şi … Continue reading →

Prețul libertății – ce se întâmplă când ne folosim greșit libertatea

Posted on august 24, 2013 by 
Libertatea (conform DEX) este posibilitatea de a acționa după propria voință sau dorință; posibilitatea de acțiune conștientă a oamenilor în condițiile cunoașterii (și stăpânirii) legilor de dezvoltare a naturii și a societății. Putem vorbi de libertate individuală sau colectivă, de … Continue reading →

SUNTEM ÎN CRIZĂ. EXISTĂ OARE SOLUŢII

Posted on iulie 8, 2013 by 
       Ştiu că este un subiect de actualitate. Oriunde ai fii numai despre aceasta se discută. Se află pe prima pagină a ziarelor, în toate emisiunile de ştiri, pe masa de lucru a guvernului, este preocuparea majoră a oamenilor … Continue reading →

Fiii lui Efraim … au dat dosul în ziua luptei

Posted on iunie 25, 2013 by 
Psalmul 78:1 – 12     „Fiii lui Efraim, înarmaţi şi trăgând cu arcul, au dat dosul în ziua luptei, pentru că n-au ţinut legământul lui Dumnezeu şi n-au voit să umble întocmai după Legea Lui” vers. 9, 10     Tema … Continue reading →

 

3 comentarii

3 gânduri despre „Predici

  1. Pingback: Predici | Blogul lui yonitoiu

  2. **Dumnezeu sa va binecuvanteze , sa va dea intelepciune sa ne dati hrana spirituala de care avem atata nevoie pentru maturizarea noastra ca si copii ai lui Dumnezeu.
    ( Foarte bune predicile . Noi citim Biblia, dar nu intotdeauna si reusim s-o si aplicam in viata noastra de credinciosi ai Domnului , asa cum ati facut dv. in aceste predici : versetul si aplicatia la viata de zi cu zi ). Multumim si mai asteptam astfel de predici, macar o data pe saptamana.

    • Mulţumesc pentru încurajare şi mă bucur că ceea ce postez pe acest blog foloseşte cuiva pentru zidire spirituală. O să continui să public materiale cu conţinut spiritual-educativ, în limita timpului pe care îl am la dispoziţie. Domnul să vă binecuvinteze!!!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s