John Piper – Va judeca Dumnezeu America?

john-piper

John Piper

Evanghelia lui Isus este valoroasă deoarece ne oferă cu bucurie,  salvare de judecata mâniei lui Dumnezeu. Biblia vorbeşte despre „mânia aprinsă a Dumnezeului cel Atotputernic” (Apocalipsa 19:15). Şi Biblia declară cu bucurie că Isus ne izbăveşte de mânia viitoare (1Tesaloniceni 1:10).

Dumnezeu Tatăl însuşi, este cel care l-a trimis pe Isus ca să ne salveze de propria lui mânie:  „Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi…” (Romani 5:8, 9). Prin urmare, noi vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu.

Ce ne spun Scripturile despre judecata lui Dumnezeu?

Există cel puţin cinci moduri în care Biblia vorbeşte despre judecata lui Dumnezeu:

1. Prin judecată, Dumnezeu îşi ia mâinile de peste cei păcătoşi şi nu-i mai sprijineşte în viaţa aceasta  – „Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbuşă adevărul în nelegiuirea lor” (Romani 1:18); „De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile” (Romani 1:24) (vezi şi Romani 11:7, 8).

2. Prin judecată, Dumnezeu a pedepsit naţiunile de-a lungul istoriei, atât pe Israel cât şi pe altele  –  „Vei  ajunge de ocară şi de ruşine, vei fi o pildă şi o groază pentru neamurile care te înconjoară, când voi aduce la îndeplinire judecăţile Mele împotriva ta, cu mânie, cu urgie şi cu pedepse aspre …. (Ezechiel 5:15).   „Căci sabia Mea – zice Domnul – s-a îmbătat în ceruri; iată, se va coborî asupra Edomului, asupra poporului pe care l-am sortit nimicirii, ca să-l pedepsesc. (Isaia 34:5)

3. Va avea loc o judecată finală pentru toate persoanele, la sfârşitul istoriei – „Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îţi aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei şi a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu” (Romani 2:5)

4. Moartea lui Isus a însemnat ultima judecată aspră a lui Dumnezeu pentru toţi acei care vor crede în Hristos – „Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă”. (Ioan 5:24)

5. Persoanele fizice, uneori sunt pedepsite în această viaţă, dar pentru creştini toate pedepsele sunt disciplinare, nu distructive – „Într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărăteşti, a şezut pe scaunul lui împărătesc şi le vorbea. Norodul a strigat: „Glas de Dumnezeu, nu de om!” Îndată l-a lovit un înger al Domnului, pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu. Şi a murit mâncat de viermi”. (Faptele apostolilor 12:21-24).   “Dar, când suntem judecaţi, suntem pedepsiţi de Domnul, ca să nu fim osândiţi odată cu lumea”. (1 Corinteni 11:32)

Aceasta înseamnă că toţi ar trebui să trăiască o viaţă serioasă de credinţă, sfinţenie şi bucurie sfântă –  “Şi dacă chemaţi ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtaţi-vă cu frică în timpul pribegiei voastre”. (1 Petru 1:17)

Judecă Dumnezeu naţiunile şi astăzi?

Dar ce se întâmplă cu judecata naţiunilor în ziua de azi? Ce se întâmplă cu Statele Unite în ansamblu? Există referinţe biblice de felul cum Dumnezeu lucrează cu popoarele în ziua de azi?

În primul rând, Biblia descrie pe Dumnezeu ca şi Suveran peste naţiuni pe care le cârmuieşte pentru scopurile Lui. Aceasta include popoarele ca şi etnii precum şi statele politice care rezultă în jurul acestora: „Căci a Domnului este împărăţia: El stăpâneşte peste neamuri”. (Psalmi 22:28)

În al doilea rând, Biblia descrie relaţia lui Dumnezeu cu popoarele, prin faptul că El tolerează păcatul până la un anumit punct, apoi aduce calamităţi peste ele. Dumnezeu i-a spus lui Avraam că urmaşii lui vor petrece 400 de ani într-o ţară străină ca şi sclavi şi apoi pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca Eu (Genesa 15:14). De ce aşa de multă întârziere, până ce Dumnezeu le va da Ţara promisă lui Israel? Dumnezeu răspunde, căci nelegiuirea amoriţilor nu şi-a atins încă vârful  (Genesa 15:16).

Cu alte cuvinte, trebuia să existe un anumit nivel de corupţie şi păcat între naţiunile din Ţara promisă, care să justifice judecata lui Dumnezeu asupra lor, atunci când Israel se întorcea din Egipt. Aşa că Dumnezeu l-a învăţat pe poporul Său, ca acesta să nu poată spune, „datorită neprihănirii mele m-a adus Dumnezeu să iau în stăpânire această ţară”. Tocmai contrariul, „din cauza răutăţii acestor popoare pe care Dumnezeu vroia să le izgonească, să le distrugă”.

În al treilea rând, multe texte din Biblie menţionează acele tipuri de nelegiuire pe care Dumnezeu le are în vedere atunci când vorbeşte de „răutatea acestor popoare”. Judecata asupra lui Israel şi a altor popoare este ameninţată de: inimi arogante (Isaia 2:11, 3:15, 13:11), idolatrie (Ieremia 16:18, Ezechiel 23:20), luare de mită (Isaia 1:23), extorcare (stoarcere) de fonduri (Ezechiel 22:12) şi asuprirea săracilor (Isaia 10:2, Maleahi 3:4).

Progresia păcatului în Levitic 18

Există o progresie remarcabilă a păcatului în Levitic18:20 – 25, care se aseamănă foarte mult cu progresul nelegiuirii în lumea occidentală modernă. Moise scrie că pentru aceste nelegiuiri „popoarele pe care le izgonesc dinaintea voastră, s-au profanat (murdărit), ţara (pământul) a fost astfel profanată, aşa că le-am pedepsit nelegiuirea şi pământul i-a vărsat (vomitat) pe locuitorii ei” (vers. 25). Ce i-a condus pe popoarele din Canaan la acest punct al judecăţii? Aici sunt păcatele la care se referea Moise:

  1. Adulterul – Să nu te împreunezi cu nevasta semenului tău, ca să te pângăreşti cu ea. (Leviticul 18:20)
  2. Sacrificiul copiilor (noi îl numim avort) – Să nu dai pe niciunul din copiii tăi ca să fie adus jertfă lui Moloh şi să nu pângăreşti Numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul. (Leviticul 18:21)
  3. Homosexualitatea – Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urâciune. (Leviticul 18:22)
  4. Bestialitatea (zoofilia) – Să nu te culci cu o vită, ca să te pângăreşti cu ea. Femeia să nu se apropie de o vită, ca să curvească cu ea. Este o mare mişelie. (Leviticul 18:23)

În Occident am ajuns la stadiul de a aproba adulterul, omorârea copiilor şi relaţiile homosexuale. Aprobarea bestialităţii deschise, va fi oare următoarea? Probabil. Săptămâna trecută, Huffington Post a publicat un reportaj în care o femeie a găsit pe telefon poze ale prietenului ei întreţinând relaţii sexuale cu câinele lui.

Ce va fii peste cincizeci de ani?

Reacţia noastră la aceste lucruri este probabil aceeaşi pe care a avut-o majoritatea populaţiei acum 50 de ani faţă de aşa zisa „căsătorie între homosexuali”. Există vreun motiv ca să ne îndoim că peste 50 de ani legile împotriva bestialităţii (zoofiliei) nu vor fi tratate la fel cum au fost tratate legile împotriva homosexualităţii în ultimii ani? (În ce priveşte „familia”, Wikipedia deja are o intrare spre „familia umano-animală”).

Nu ar fi deloc nejustificat, deci, să presupunem că Dumnezeu va distruge acele naţiuni care continuă acest curs de corupere morală, la fel cu cel al canaaniţilor.

Bineînţeles, istoria nu este o linie dreaptă de inevitabilităţi. Dumnezeu poate interveni şi să-şi conducă Biserica spre o mare renaştere, spre o ascultare radicală şi spre o mare trezire în ţările din Occident. El este capabil. El a făcut-o înainte. Trebuie să ne rugăm să o facă. Răzbunarea aparţine Domnului, nu nouă (Romani 12:9).

Inclusiv dacă continuă acest tobogan al nelegiuirii tot mai public, mai explicit şi aprobat, Evanghelia lui Hristos continuă să fie puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea tuturor care cred (Romani 1:16). Nici un individ ce se află în Hristos nu trebuie să se teamă de judecata lui Dumnezeu. Am putea să fim omorâţi proclamând sfinţenia lui Dumnezeu, aşa cum Pavel a spus în Romani: „După cum este scris: „Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.” Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit”. (Romani 8:36-37).

John Piper este fondatorul şi profesor la desiringGod.org şi cancelar la Bethlehem College & Seminary. Timp de 33 de ani a slujit ca pastor la  Bethlehem Baptist Church, Minneapolis –Minnesota. Este autorul a peste 50 de cărţi.

Tradus şi adaptat din desiringGod.org

2 gânduri despre „John Piper – Va judeca Dumnezeu America?

  1. Pingback: Să lupţi împotriva curentului – lecţia lui Asa | Beni Drădici

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s