STRIGĂTUL UNEI INIMI ÎNGRIJORATE

MATEI 6:25 – 34

Îngrijorarea este o problemă comună şi care în mod paradoxal, se accentueată direct proporţional cu bunăstarea. Nici credincioşii nu sunt scutiţi de îngrijorări, de aceea Scriptura nu lasă deoparte acest subiect. În literatura de specialitate, îngrijorarea se mai numeşte şi anxietate.

Conform doctorilor Frank Minirth şi Paul Meier în cartea ,,Viaţa fără griji”, anxietetea deţine astăzi în America locul întâi în rândul afecţiunilor psihic

Cugetări despre îngrijorare:

 • ,,viaţa mi-a fost plină de nenorociri teribile, dintre care majoritatea nu s-au întâmplat niciodată” – Montaigne, filozof francez
 • ,,îngrijorarea nu îndepartează necazurile zilei de mâine, ci secătuieşte ziua de azi de orice putere” – Linda Dillow
 • ,,îngrijorarea este ca un balansoar: îţi dă o ocupaţie, dar nu rezolvi nimic cu ea”
 • ,,există momente când nu ne îngrijorăm deloc. Aceste scurte momente poartă numele de panică”.
 • ,,începutul îngrijorării înseamnă sfârşitul credinţei. Începutul credinţei adevărate înseamnă sfârşitul îngrijorării” – George Muller.
 • ,,îngrijorarea nu schimbă nimic, cu excepţia persoanei care se îngrijorează”.
 • ,,îngrijorarea este dobânda plătită în avans pentru nişte necazuri care rareori survin”.
 • ,,îngrijorarea este ca un bandaj dens care exercită presiune asupra minţii – o coadă împletită în trei şuviţe – supărarea de ieri, încercările de azi şi teama de ,,dacă” de mâine. Această încătuşare a îngrijorării îţi comprimă în mod tragic bucuria, îţi constrânge pacea şi îţi îngrădeşte libertatea”. – June Hunt.
 • ,,este adevărat ceea ce s-a spus că nici un om nu s-a prăbuşit vreodată sub povara zilei de azi. Numai atunci când adaugă la povara zilei de azi şi pe cea a zilei de mâine, greutatea a atât de covârşitoare, încât omul nu o mai poate duce. Prietenii mei nu vă încărcaţi niciodată astfel. Dacă v-aţi împovărat deja în felul acesta, atunci barem amintiţi-vă: voi v-aţi făcut-o singuri, nu Dumnezeu. El vă roagă să vă lăsaţi viitorul în seama Lui şi să vă ocupaţi numai de prezent”. – George MacDonald

Diagrama îngrijorării:

Un bărbat a făcut o ,,diagramă a îngrijorarii” în care şi-a notat toate îngrijorările. A descoperit că :

 • 40 % dintre ele se refereau la lucruri care nu se vor întâmpla probabil niciodată
 • 30 % priveau decizii din trecut, care nu mai puteau fii schimbate.
 • 12 % erau critici aduse lui de către alte persoane
 • 10 % erau grijile pe care şi le făcea pentru sănătatea lui
 • 8 % erau griji justificate.

Îngrijorarea nu trebuie confundată cu depresia. În opinia lui Minirth şi Meier, anxietatea este legată mai mult de viitor, pe când depresia este legată de trecut. Depresia este suprapunerea trecutului peste prezent, iar anxietatea este suprapunerea viitorului peste prezent.

Dr. Gary Collins evidenţează faptul că Biblia dă termenului ,,anxietate”, două semnificaţii distincte: aceea de ,,preocupare realistă” şi aceea de ,,grijă inutilă” sau ,,îngrijorare„.

1. Grija ca şi ,,preocupare realistă”: – este o atenţie deosebită pe care o vei acorda, pentru ca tu sau cei din jurul tău să facă bine un lucru, să-l facă la timp sau să evite un pericol real. Grija realistă te va motiva la acţiune.

Matei 19:20  Tânãrul I-a zis: „Toate aceste porunci le-am pãzit cu grijã din tinereţea mea; ce-mi mai lipseşte?”

Luca 10:35  A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului, si i-a zis: „Ai grijã de el, şi orice vei mai cheltui, îţi voi da înapoi la întoarcere.”

Neemia 9:21  Patruzeci de ani, ai avut grijã sã-i hrãneşti în pustie, şi n-au dus lipsã de nimic, hainele nu li s-au învechit, şi picioarele nu li s-au umflat.

2. Îngrijorarea: – este răspunsul general al organismului uman faţă de orice aspect al realităţii, perceput ca o ameninţare la adresa siguranţei şi bunăstării cuiva. Este un simţământ lăuntric de tensiune, disconfort şi preocupare, când inima bate mai repede, tensiunea arterială şi musculară creşte, iar persoana se simte epuizată, tensionată şi incapabilă de relaxare.

CAUZELE ÎNGRIJORĂRII:

1. Preocuparea exagerată pentru nevoile esenţiale ale vieţii.

Matei 6:25  De aceea vã spun: Nu vã îngrijoraţi de viaţa voastrã, gândindu-vã ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vã cu ce vã veţi îmbrãca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana, ţi trupul mai mult decât îmbrãcãmintea?

Matei 13:22   Sămânţa căzută între spini este cel ce aude Cuvântul; dar îngrijorările veacului acestuia şi înşelăciunea bogăţiilor îneacă acest Cuvânt, şi ajunge neroditor.

Luca 21:34   Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură şi cu îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră.

Eclesiastul 5:12  Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puţin; dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă.

Concluzia pe care o desprindem din aceste texte este că:

 • lucrurile lumii sunt prezentate în contrast cu lucrurile mai importante precum viaţa, Cuvântul vieţii sau ziua judecăţii.
 • preocuparea pentru lucrurile lumii este alimentată de comparaţiile pe care le facem cu posesiunile sau succesul altora şi care va duce la invidie şi ură.
 • bunăstarea face ca îngrijorarea să crească şi nu să se diminueze.

2. Preocuparea exagerată asupra viitorului.

Matei 6:34  Nu vã îngrijoraţi, deci, de ziua de mâine; cãci ziua de mâine se va îngrijora de ea însãşi. Ajunge zilei necazul ei.

– fiii lui Iacov au fost preocupaţi de viitorul lor (Genesa 49), iar ucenicii Domnului Isus de asemenea (Ioan 21:21, Fapte 1:6,7)

– viitorul este domeniul pe care noi nu-l putem controla. Dar fiecare se întreabă asupra viitorului şi aceasta poate să ducă la o derivă spirituală foarte gravă cum ar fi implicarea în practicile oculte.

3.  Rezultatul păcatului.

Genesa 50:15 – 21  Când au văzut fraţii lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis: „Dacă va prinde Iosif ură pe noi şi ne va întoarce tot răul pe care i l-am făcut?” ……… „Oh! iartă nelegiuirea fraţilor tăi şi păcatul lor, căci ţi-au făcut rău!” ………….

Eclesiastul 2:26 Căci El dă omului plăcut Lui înţelepciune, ştiinţă şi bucurie; dar celui păcătos îi dă grija să strângă şi s-adune ……..

Tabel comparativ:

Grija ca şi preocupare realistă:

Îngrijorarea:

– opusul acesteia se numeşte nepăsare

– opusul acesteia se numeşte linişte şi pace

– te îndeamnă la acţiune

– îţi vei pune întrebări

– vei deveni creativ şi mulţumit

– vei fi întotdeauna fără energie şi fără chef de a face ceva

– vei accepta lucrurile aşa cum sunt

– vei fi frustrat şi nemulţumit

Efectele îngrijorării:

 1. Probleme de sănătate: ulcere gastro-duodenale, migrene, erupţii cutanate, dureri de spate, etc.
 2. Probleme relaţionale: – persoana care se îngrijorează continuu are tendinţa să se izoleze, comparaţiile cu alţii provoacă invidie sau poate apărea tendinţa de a da vina pe alţii pentru propriile probleme.
 3. Probleme spirituale:
 • rămâne prea puţin timp pentru rugăciune şi studierea Cuvântului
 • Prea obosiţi pentru a frecventa serviciile divine la Biserică
 • Prea amărâţi şi răzvrătiţi în legătură cu ceea ce pare să fie tăcerea şi indiferenţa Cerului
 • Sentimente de mânie şi răzvrătire datorită faptului că bunilor creştini li se întâmplă lucruri rele, iar cei răi o duc bine (vezi Psalmul 73).

Cum scăpăm de îngrijorare:

1. Acceptă providenţa lui Dumnezeu

Providenţa lui Dumnezeu este capacitatea acestuia de a păstra în fiinţă şi de a guverna universul. Aceasta înseamnă că:

 • putem trăi cu certitudine că Dumnezeu este prezent şi activ în viaţa noastră
 • suntem în grija Lui şi prin urmare putem să înfruntăm viitorul, ştiind că lucrurile nu au loc la întâmplare.
 • Putem să ne rugăm, ştiind că Dumnezeu ne aude rugăciunile şi ţine cont de ele
 • Putem înfrunta pericolele, ştiind că El le cunoaşte şi este implicat în rezolvarea lor.

Filipeni 4:6 , 1 Petru 5:6,7

2. Încrede-te în Dumnezeu

Ioan 14:27,  Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. 

Ioan 16:33 V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.”

3. Recunoaşte-ţi temerile şi mărturiseşte-le în mod concret lui Dumnezeu

Psalmi 56:3 Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine. 

4. Hrăneşte-te din Cuvânt şi cu muzică creştină

5. Caută părtăşia cu Biserica, cu grupuri de rugăciune sau grupuri de studiu biblic

6. Caută sprijin la o persoană competentă şi spirituală.

Mulţi îşi doresc o viaţă din abundenţă şi toată viaţa se luptă pentru a o avea. Întrebarea însă este, oare dacă o persoană ar avea tot ceea ce îi doreşte inima şi viaţa i-ar fii completă şi plină de satisfacţii, aceasta s-ar mai îngrijora? Probabil că nu.

Există însă întrebări care depăşesc existenţa materială şi cotidiană pe acest pământ. Ce se va întâmpla cu mine după moarte? Oamenii sunt singurele organisme conştiente că într-o zi vor muri. Ele prevăd sfârşitul înainte ca deznodământul să aibă loc. Această stare se numeşte anxietate (îngrijorare) existenţială.

Martin Heidegger, spune următoarele: ,,conştienţa faptului că va trebui să murim la un moment dat, este muzica de fond care cântă în surdină pe parcursul întregii noastre vieţi”.

Ce soluţii avem pentru a îndepărta această îngrijorare care ne acompaniază pe parcursul întregii vieţi? Oamenii fără Dumnezeu îşi vor înneca simţămintele prin preocupări materiale, vicii sau plăceri.

Genesa cap 22 – Grija lui Avraam de a respecta întocmai cerinţele lui Dumnezeu, în contradicţie cu îngrijorările lui Isaac, sunt foarte grăitoare dar în acelaşi timp profetice. Nici unul nu ştia ce va urma, deşi premisele de la care pornea grija lui Avraam, respectiv îngrijorarea lui Isaac, erau diferite. Totuşi ei au mers înainte prin credinţă fiind hotărâţi să mearga până la capăt. În ziua aceea Domnul le-a purtat de grijă, dar în acelaşi timp se prefigura o altă jertfă care să ne elibereze de ameninţarea unei morţi eterne şi în schimb să ne dăruiască o viaţă eternă.  De aceea se zice şi azi: „La muntele unde Domnul va purta de grijã.”

,,Unui terapeut tânar şi entuziast i s-a cerut să facă o listă cu lucrurile care i se par cele mai importante în viaţă. Încercând să-şi etaleze înţelepciunea şi erudiţia, el a enumerat bogăţia, dragostea, frumuseţea, talentul, faima, prestigiul, poziţia socială, prietenii şi multe altele care păreau sa facă viaţa fericită şi completă. Însă maestrul său, în vârstă, a spus: este o lista excelentă, dar mi se pare că ai omis cel mai important element din toate. Pe măsură ce tânărul privea, maestrul a luat un toc şi a scris de-a curmezişul listei, pe întreaga pagină: linişte sufletească. Acesta este darul pe care Dumnezeu îl rezervă protejaţilor Săi, a mai spus mentorul”.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s